Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Haarlemse Opera sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Externe ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan de Haarlemse Opera worden beheerd. De Haarlemse Opera  draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.